İMAM ALİ HAMANEY

Amerikalıların düşmanlığı…

Amerikalıların derin ve sürekli düşmanlığı, bana ya da ülkemizin herhangi bir yetkilisine karşı değildir, bu düşmanlık aslında İslam rejimine ve bu rejimi seçen ve bu yolda hareket eden halka karşıdır. İmam Seyyid Ali Hamaney