Anasayfa

Neden tam bir Hizbullah olmadınız?

Onlar(müstebid kabine), mevhum bir cemiyet isnâdıyla zulmederler. Kader ise, “Neden tam ihlâsla, tam bir tesânüdle, tam bir Hizbullah olmadınız?” diye, bizi onların elleriyle tokatladı, adâlet etti.