İMAM RUHULLAH HUMEYNİ

İmam Seyyid Ruhullah Humeyni-Vahdet

İmam Humeyni’nin Düşünce Yapısında Vahdet Kavramı Yaşadığı çağda İslam ümmetini vahdete çağıran bir kimsenin tutum ve anlayışını tespit edip, tanımlamak, büyük önem taşımaktadır. Nitekim İmam Humeyni İslam beldelerinden birinde bu temel ilke uyarınca ilahi bir […devamını gör]