Şehid Muhammed Bakır Es Sadr’ın Vahdet Çağrısı

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun, salat ve selam efendimiz Muhammed’e (a.s), onun arınmış Ehl-i Beytine ve onun yanında olmuş olan ashabına olsun.

Ey Irak halkı! Ey büyük halk! Bu çok sıkıntılı zamanlarında sana hitap ediyorum; Ey Arap, Kürt, Sünni ve Şii kardeşim, hayatını cihada adamalısın zira yapılan baskı herhangi bir mezhebi kapsayıp diğerini dışarıda bırakmamaktadır ya da herhangi bir kavmi kapsayıp gerisini dışarıda bırakmamaktadır. Maruz kalınan sıkıntıya bütün Irak halkı hep birlikte maruz kalmaktadır, dolayısıyla buna cihadi bir tutumla karşı konulmalı, kahramanca bir duruş sergilenmeli, Irak halkının gerçekliğine uygun şekilde savaşılmalıdır.

Ben kendimin ve ümmete karşı sorumluluğumun farkına vardığım günden beri Şiilere ve Sünnilere karşı eşit olarak kendimi sorumlu hissettim. Araplara ve Kürtlere karşı kendimi eşit sorumlukta hissettim. Zira risalet onları vahdete çağırmakta ve hepsini ilgilendiren bir inanç sunmaktadır. Ben kendimi halis bir yol olan İslam yolunda görüyorum.

Aziz kardeşim ve evladım Sünni Müslüman! Ben Şiilerle ne kadar berabersem sizinle de o kadar beraberim ve ben ikinizle de İslam’a aidiyetiniz nispetinde ve Irak’ın maruz kaldığı bu baskı rejiminden kurtulmak yolunda sarf ettiğiniz caba nispetinde beraberim.

Tagut ve onun yardımcıları Irak’ın Sünni evlatlarına, bu mesele Şiilerin meselesidir diyerek, birlikte hareket etmeleri gereken ortak düşmana karşı aralarını açmak istiyorlar.

Ey Ali ve Hüseynin evlatları ve ey Ebu Bekir ve Ömer’in evlatları! Size şunu söylemek isterim ki sorun Şii halk ve Sünni yönetim arasında değildir, unutmayınız ki Ali bin Ebu Talib, Hulafa-i Raşidin döneminde, adalet ve İslam esası üzerine kurulu hilafet yönetimi savunmak için kılınıcını çekmişti. Ebu Bekir’in bayrağı altında Ridde savaşlarına katılmıştı ve mezhebi rengi ne olursa olsun hepimiz İslam bayrağı altında savaştık. İslam’a riayet eden Sünni yönetimin yanında cihad edilmesi için daha yarım asır önce Şii ulema fetva vermişti ve bu fetva üzerine binlerce Şii, İslam nizamı üzerine bina edilmiş Sünni devleti muhafaza etmek için canlarını feda etmişti. Fakat bugün rejimin sahipleri Sünni hükümet değildir, halkın başına musallat olmuş bir gurup mütegallibenin hükümetidir, zira Sünni olmak tarihsel olarak Sünni bir aileden gelmek değildir. Bu gün bu mütegallibe tağutlar, Aliye ve Ömer’e, ikisine birlikte saygının sınırlarını aşmış, yaptıkları her fiil onların bu saygısızlıklarını biraz daha ortaya koymaktadır.

Ey kardeşlerim! Görmüyor musunuz onlar Ali’nin ve Ömer’in birlikte taşıdıkları İslami şiarları çiğnemekteler.

Görmüyor musunuz onlar ülkemizi, Alinin ve Ömer’in birlikte karşı çıktığı İçkiler, domuz bahçeleri ve insanların akıllarını elinden alan şeylerle doldurdular.

Görmüyor musunuz onlar zulmün her çeşidinin en şiddetlisini ve her türlü tuğyanı bütün guruplara karşı yapıyorlar. Halka karşı düşmanlıkları gün geçtikçe artıyor ve halkın gururunu elinden almak istiyorlar. Ali ve Ömer halkın arasında ve onlarla birlikte yaşadığı halde, onlar istihbaratçılar ve güvenlik kuvvetleri tarafından kuşatılmış saraylara halktan kopuk olarak yaşıyorlar.

Ey Musul, Basra, Bağdat, Kerbela, Necef, Samerra, Kazımiye, İmare, Kut ve Süleymaniye’nin evlatları!

Benim gayem ve amacım sizlersiniz, hepinizsiniz. Irak’ın başına musallat olmuş bu kabustan Irak’ı kurtarmak için, İslam adaletinin hükmettiği özgür ve onurlu bir Irak için, kavim ve mezhep farkı gözetmeksizin insani değerlerin bütün Iraklıların paylaştığı insani gururun Irakta hakim olması için, ülkelerini yönetmek için bütün gurupların hep birden iştirak ettiği bir Irak için, büyük tarihimizden ve İslam inancından gelen İslami ideallerimizi gerçekleştirmek için, saflarınızı birleştirin.

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*